Swimit
simhjälps akuten

SIMHJÄLPS

AKUTEN

under mina år på ett av Sveriges största badanläggningar har jag fåttt många samtal av oroliga föräldrar. Föräldrar vars barn inte riktigt var koncentrerade när det var dags för simundervisning. resultatet blev att hen blir tvungen att följa med de yngre barnen på extra simundervisning. I det läget är det inte alls kul att gå och simma.

Oro, ångest och olust att följa med på simhallen blir en konsekvens.


Med vårt program och analys av hur barnet simmar kan vi relativt enkelt coacha dig som förälder att lära ditt barn att simma själv. Mycket tack vare den unika metod vi arbetar med. Den kallas IMC method.


OBS: Du betalar inget förrän i steg 2

DET FUNGERAR SÅ HÄR

1. Skicka in en film eller ring och förklara vad problemet är. Filmar du så är det bra om hela kroppen syns och att du filmar ovanifrån.

Vi kan göra snabba analyser via video som vi sedan refererar till i vårt samtal. Du kommer också få länkar till de speciella  lektioner. Som hen behöver jobba med.

Vår styrka är vår erfarenhet. Utnyttja den!

2. Vi tar ett beslut om vi kan hjälpa er med hens problem. Inte förrän vi är överrens behöver du betala. 


Du får sedan tillgång till våra lektioner i 4 veckor framöver.  Vi är också tillgänglig på telefon eller mail under perioden.